Asociaţiile de dezvoltare comunitară vor fi partenerii ideali pentru programele de dezvoltare, iar în timp motorul dezvoltării regionale.

Informatii utile » Convocator AGA 09.09.2020

Data: 01.09.2020, Categoria: Stiri, Convocari

Inapoi

CONVOCATOR

 

În conformitate cu prevederile art.19 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa. In contextul HG 668/2020 privind prelungirea starii de alerta cauzate de evolutia coronavirusului COVID -19, si a restrictiilor aferente, sedinta se va desfasura in format electronic, dupa urmatoarea procedura (adoptata prin Decizia nr. 13/31.08.2020 a Consiliului Director):

- materialele de sedinta si toate documentele ce urmeaza sa fie supuse aprobarii vor fi trimise prin posta electronica tuturor membrilor pana la data de 02.09.2020;

- membrii Asociatiei vor putea formula observatii, obiectii, comentarii, amendamente pana la data de 07.09.2020, ora 12,oo;

- in data de 08.09.2020 materialele de sedinta si toate documentele ce urmeaza sa fie supuse aprobarii, cu modificarile si amendamentele formulate de membrii Asociatiei si insusite de initiatori, vor fi retrimise prin posta electronica membrilor Asociatiei;

- membrii Asociatiei isi vor exprima votul (existand 3 posibilitati: pentru = vot favorabil, impotriva = vot nefavorabil, abtinere) prin posta electronica pana la data de 09.09.2020, ora 14,oo. Mentionam ca in lipsa unui vot din partea membrilor, vom considera in mod tacit votul ca fiind favorabil.

Ordinea de zi a sedintei:

1. Modificarea Contractului de Delegare incheiat intre Asociatie si Operatorul Regional Compania de Apa Somes SA.

2. Modificarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

3. Modificarea Organigramei Asociatiei.

4. Avizarea propunerii de rectificare a bugetului Operatorului Regional Compania de Apa Somes S.A. pe anul 2020.

5. Diverse.

            Conform procedurii de mai sus, pana in data de 07.09.2020, ora 12,oo puteti formula observatii la materialele supuse discutiilor in ordinea de zi, sau puteti face orice alte propuneri care considerati ca ar trebui discutate in acest format de sedinta.

Participanţii la şedinţa Adunării Generale vor fi reprezentanţii numiţi de Autorităţile locale prin Hotărârile Consiliilor Locale.

      Materialele pentru ședință pot fi consultate mai jos.

   

Președinte

Tiberiu Marc

Informatii utile

Meteo regional

Curs valutar BNR